สัมผัสเมืองคาสิโน (mong la) หรือที่เรียกว่า SMALL LAS VE GAS OF SOUTH EAST ASIA เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำท่านไปสัมผัส และจดจำอย่างมิรู้ลืมประเทศพม่า ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานาน อารยธรรม – เชื้อชาติ ที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิต ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพีน้องชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขินและชาวพม่า ย้อนยุคเชียงราย เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม และ

ไปรถ - กลับรถ (By Car or Mini bus)    

แม่สาย(MaeSai)-เชียงตุง(KyaingeTong)-เมืองลา(MongLa)
แม่สาย(MaeSai)

2 nights / 3 days

แม่สาย(MaeSai)-เชียงตุง(KyaingeTong)-เมืองลา(MongLa)
เชียงรุ้ง(JingHong)-แม่สาย(MaeSai)

3 nights / 4 days

แม่สาย(MaeSai)-เชียงตุง(KyaingeTong)-เมืองลา(MongLa)
เชียงรุ้ง(JingHong)-แม่สาย(MaeSai)

4 nights / 5 days

ไปรถกลับเครื่อง (By car / Airplane)

แม่สาย(MaeSai)-เชียงตุง(KyaingTong)-เมืองลา(MongLa)-เชียงรุ้ง(Jinghong)-เชียงใหม่(ChiengMai)-กรุงเทพฯ(BKK)

4 nights / 5 days

ไปรถกลับเรือ (By Car - "Mae Khong Prince Cruise") 

แม่สาย(Mae Sai)-เชียงตุง(KyaingTong)-เมืองลา(MongLa)
เชียงรุ้ง(JingHong)-เชียงแสน(ChiengSean)

4 nights / 5 days

บริษัท เบญจพรทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1077 ม.วังทอง ซ.ลาดพร้าว 71  ถ.ลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร  : 0-2933-3000,0-2933-3200  แฟกซ์ : 0-2933-3922
มือถือ : 081-908-1000, 081-614-1000 (นอกเวลาทำการและวันหยุด)
Email  : bus108@hotmail.com