มิงคลาบา, เชียงตุง (เมือง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู) ประเทศพม่า ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมาช้านาน อารยธรรม เชื้อชาติ ที่ใกล้เคียงกัน แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีพื้นเมืองดั้งเดิม ผสมผสานกันของพี่น้องชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขินและชาวพม่า ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม

ไปรถกลับรถ (By Car)

แม่สาย(MaeSai)-เชียงตุง(KyaingeTong)-เมืองลา(MongLa)
แม่สาย(MaeSai)

2 nights / 3 days

แม่สาย(MaeSai)-เชียงตุง(KyaingeTong)-เมืองลา(MongLa)
เชียงรุ้ง(JingHong)-แม่สาย(MaeSai)

3 nights / 4 days

แม่สาย(MaeSai)-เชียงตุง(KyaingeTong)-เมืองลา(MongLa)
เชียงรุ้ง(JingHong)-แม่สาย(MaeSai)

4 nights / 5 days

ไปรถกลับเครื่อง (By car / Airplane)

แม่สาย(MaeSai)-เชียงตุง(KyaingTong)-เมืองลา(MongLa)
เชียงรุ้ง(JingHong)-เชียงใหม่(ChiangMai)-กรุงเทพฯ(BKK)

4 nights / 5 days

ไปรถกลับเรือ(By car /Cruiser) 

แม่สาย(MaeSai)-เชียงตุง(KyaingeTong)-เมืองลา(MongLa)-เชียงรุ้ง(JingHong)-เชียงแสน(CheangSean)

4 nights / 5 days

บริษัท เบญจพรทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1077 ม.วังทอง ซ.ลาดพร้าว 71  ถ.ลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร  : 0-2933-3000,0-2933-3200  แฟกซ์ : 0-2933-3922
มือถือ : 081-908-1000, 081-614-1000 (นอกเวลาทำการและวันหยุด)
Email  : bus108@hotmail.com