ตองยี หรือตองจี   เมืองหลวงของรัฐฉาน ตั้งอยู่บนยอดเขาตองยี (เขาหลวง) ที่มีความสูงถึง 1,800 เมตร มีป่าไม้ หนาแน่นมองจากยอดเขาลงมาจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบอินเล ตองยี จะมีตลาดที่หมุนเวียนกันจัดทุกห้าวัน แต่ละแห่งจะมีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าสีสันสดใสมาค้าขายกัน น่าไปสัมผัสยิ่ง

ทะเลสาบอินเล มีพื้นที่กว้างขวางถึง 158 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนชาวอินตาตั้งอยู่มากกว่า 200 แห่ง มีการใช้เท้าพายเรือ (ขาเดียว) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นเมือง มีการทำเกษตรกรรมสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ปลูกพืชผักเลี้ยงชาวพม่าได้ทั้งประเทศ

ตองยี – ทะเลสาบอินเล เมืองหลวงแห่งรัฐฉาน ประเทศพม่า

3 คืน 4 วัน ตองยี[Taunggyi]–ทะเลสาบอินเล[InlaeLake]

3 nights / 4 days

2 คืน 3 วัน ตองยี[Taunggyi]–ทะเลสาบอินเล[InlaeLake]

2 nights / 3 days

บริษัท เบญจพรทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1077 ม.วังทอง ซ.ลาดพร้าว 71  ถ.ลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร  : 0-2933-3000, 0-2933-3200   แฟกซ์ : 0-2933-3922
มือถือ : 081-908-1000, 081-614-1000 (นอกเวลาทำการและวันหยุด)
Email  : bus108@hotmail.com