ที่

วันเดินทาง

เชียงรุ้ง - เรือเจ้าชาย

BY

จำนวนวัน

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

Surcharge
น้ำมัน

1

27-30 ก.ย.

ไปเครื่อง -กลับเรือ (12ปันนาเทรดแฟร์)

PG+เรือเจ้าชาย+OX

4 คืน 5 วัน

18,900

15,900

3,000

550

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงรุ้ง-เชียงแสน-กรุงเทพฯ

2

30 ก.ย. - 4 ต.ค.

ไปเรือ - กลับเครื่อง(12ปันนาเทรดแฟร์)

OX-เรือเจ้าชาย -PG
(ไม่รวมSurcharge
วันชาติจีน1200)

4 คืน 5 วัน

18,900

15,900

3,500

550

กรุงเทพฯ - เชียงราย - เชียงแสน-เชียงรุ้ง-เชียงใหม่

3

4-7 ต.ค.

ไปเครื่อง- กลับเรือ(12ปันนาเทรดแฟร์)

PG+เรือเจ้าชาย+OX
(ไม่รวมSurcharge
วันชาติจีน1200)

3 คืน 4 วัน

18,900

15,900

3,000

550

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงรุ้ง-เชียงแสน-กรุงเทพฯ

4

7-11 ต.ค.

ไปเรือ - กลับเครื่อง

OX-เรือเจ้าชาย -PG

4 คืน 5 วัน

18,900

15,900

3,500

550

กรุงเทพฯ - เชียงราย - เชียงแสน-เชียงรุ้ง-เชียงใหม่

5

18-21 ต.ค.

 ไปเครื่อง- กลับเรือ

PG+เรือเจ้าชาย+OX

3 คืน4วัน

18,900

15,900

3,000

550

กรุงเทพฯ - เชียงราย - เชียงแสน-เชียงรุ้ง-เชียงใหม่

6

21-25 ต.ค.

 ไปเรือ - กลับเครื่อง

OX-เรือเจ้าชาย -PG

4 คืน5วัน

18,900

15,900

3,500

550

 กรุงเทพฯ - เชียงราย - เชียงแสน-เชียงรุ้ง-เชียงใหม่

7

15-19 ต.ค.

ปักกิ่ง  พิชิต กำแพงเมืองจีน
กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง

CA

4 คืน 5 วัน

20,900

16,900

3,000

-

8

22 - 27 ต.ค.

เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว เมืองมรดกโลก
กรุงเทพฯ - เฉินตู

CA

4 คืน 6 วัน

29,900

26,900

6,000

-

9

8 ท่านเดินทางทันที

เชียงตุง - เมืองลา
เชียงราย- เชียงตุง - เมืองลา - เชียงราย

รถ - รถ

2 คืน 3 วัน

5,900

3,900

2,000

-

งาน แฟร์ 12 ปันนา ทางบริษัทฯมีตั๋ว PG ดังนี้ ราคา 6,500 + YQYR + Package Tour ราคาถูก

27-29

SEP

BKK-JHG-BKK

20 Paxs

29-01

OCT

BKK-JHG-BKK

38 Paxs

01-04

OCT

BKK-JHG-BKK

27 Paxs

04-06

OCT

BKK-JHG-BKK

17 Paxs

27-30 SEP , 4-7 OCT ไปเครื่องกลับเรือ  ชุดละ 42 paxs

บริษัท เบญจพรทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1077 ม.วังทอง ซ.ลาดพร้าว 71  ถ.ลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร  : 0-2933-3000,0-2933-3200  แฟกซ์ : 0-2933-3922
มือถือ : 081-908-1000, 081-614-1000 (นอกเวลาทำการและวันหยุด)
Email  : bus108@hotmail.com