เกาะเต่า – เกาะนางยวน  3  วัน  2  คืน

พักเกาะนางยวน ไดว์ รีสอร์ท

การเดินทาง.... ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลูกค้าจ่ายเอง..........กรุงเทพฯ – ชุมพร

20.30 น.  พบกับเจ้าหน้าที่ ที่จอดรถของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพื่อรับตั๋วรถบัส

21.00 น.  รถออกจากกรุงเทพฯ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย  จ.ชุมพร

 

วันแรกของการเดินทาง... เริ่มแพ็คเก็จ... ชุมพร – เกาะเต่า – เกาะนางยวน

05.30 น.  อรุณสวัสดิ์ที่จังหวัดชุมพร  ทำภารกิจส่วนตัวก่อนลงเรือ

07.30 น.  เรือออกจากท่าเรือทุ่งมะขามน้อย  จ.ชุมพร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1.30  ช.ม.

09.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือแม่หาด (เกาะเต่า)  เจ้าหน้าที่ของเกาะนางยวนจะคอยรับที่ท่าเรือโดยชูป้าย

                ชื่อของท่าน  แล้วนำท่านเปลี่ยนเรือท้องถิ่นใช้เวลาเดินทางประมาณ  15  นาที

09.30 น.  เดินทางถึงท่าเรือเกาะนางยวน  และ Check in เข้าที่พัก เกาะนางยวน ไดว์ รีสอร์ท

11.00 น.  เข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามสบาย

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)  แบบบุฟเฟ่ต์  ณ ห้องอาหารบนเกาะนางยวนฯ

13.00 น.  เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศ  ความงามบนเกาะนางยวน  พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2)  แบบ Set เมนู  เคล้าบรรยากาศเสียงคลื่นและกลิ่นไอแห่งท้อง

                ทะเล และเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองของการเดินทาง..... เกาะเต่า – อ่าวแหลมเทียน – อ่าวม่วง – อ่าวหินวง ฯลฯ

06.30 น.  ตื่นนอนและทำภารกิจแล้ว ชมการเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) แบบบุฟเฟ่ต์  ณ ห้องอาหารบนเกาะนางยวนฯ

11.00 น.  แจกอุปกรณ์ดำน้ำเสื้อชูชีพ + หน้ากากดำน้ำ  ให้ท่านอย่างละ 1 ชิ้น  นำท่านลงเรือท้องถิ่นที่

                ทางรีสอร์ทจัดเตรียมไว้เพื่อดำน้ำ ชมปะการังรอบเกาะเต่า  ตามอ่าวต่างๆ

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  แบบปิคนิคพร้อมเครื่องดื่มในเรือ

15.00 น.  จบโปรแกรมทัวร์รอบเกาะเต่า  กลับที่รีสอร์ท  พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.  บริการอาหารเย็นแบบ Set เมนู  (มื้อที่ 5)  ณ ห้องอาหารบนเกาะนางยวน.. พักผ่อนตาม

                อัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง...........เกาะนางยวน – เกาะเต่า – ชุมพร

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)  ณ ห้องอาหารบนเกาะนางยวน  หลังอาหารเช็คสัมภาระ

08.30 น.  พร้อมกันที่ท่าบนเกาะนางยวนนั่งเรือท้องถิ่นมาเพื่อไปขึ้นเรือ (เกาะเต่า)

10.30 น.  เรือออกจากเกาะเต่า  สู่ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย  จังหวัดชุมพร

12.00 น.  ถึงท่าเรือฝั่งชุมพร  เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.00 น.  ขึ้นรถที่ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย  จ.ชุมพร  มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ

20.45 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  ส่งท่านที่จอดรถกองสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามหลวง)

แพ็คเก็จนี้รวม    -        ค่าที่พัก  2  คืน + อาหาร 6 มื้อ

-          ค่าเรือทัวร์ดูปะการังรอบเกาะเต่าพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ 1 วัน + ค่าเรือชุมพรไป- กลับ

-          มีรถบัสวีไอพี  38  ที่นั่ง ออกจาก กรุงเทพฯ-ชุมพร-กรุงเทพฯ ทุกวัน

ราคาท่านละ  600  บาท / ท่าน

*ในกรณีต้องการเดินทางไป – กลับ สมุย  เพิ่มค่าแพ็คเก็จ อีกท่านละ  200  บาท / ท่าน*

ราคาแพ็คเก็จทัวร์  3  วัน  2  คืน  (ต่อท่าน)

ประเภทห้องพัก

แบบ

พัก  2  ท่าน

พัก  3  ท่าน

พัก  4  ท่าน

พัก  5  ท่าน

เด็ก (5-12 ปี)

 

 

 

 

(เตียงเสริม)

(เตียงเสริม)

(เตียงเสริมนอนรวม)

 Standard - Dbl / Fan / VDO

ขึ้นเขาสูง

3,600

3,500

-

-

2,500

 Standard - Dbl / Fan / VDO

อยู่ด้านล่าง

3,900

3,700

-

-

2,500

 Standard - Twn / Air / VDO

ขึ้นเขาสูง

4,400

4,100

-

-

2,500

 Standard - Twn / Air / VCD

ชายทะเล

4,900

4,400

-

-

2,500

 Standard - Dbl / Air / VCD

ชายทะเล

4,900

4,400

-

-

2,500

 Deluxe - Twn / Air / Liv / VCD / Hot Show

ขึ้นเขาสูง

5,600

4,900

-

-

2,500

 Del-Fam. 2Dbl / 2 Air / Liv / VCD / Hot Show

ขึ้นเขาสูง

-

-

4,700

4,400

2,500

 Jr. Executive / Dbl / Air / Liv / cable / Hot Show

ขึ้นเขาสูง

6,300

5,300

-

-

2,500

 Exec.-Suite / Dbl / 2 Air / Liv / VCD / Hot Show / Bathtub

ขึ้นเขาสูง

6,900

5,700

-

-

2,500

 Fam.-Suite / 2 Dbl / 2 Air / Liv / Cable

อยู่ด้านล่าง

-

-

4,800

4,500

2,500