title-car2
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่

รถบัสปรับอากาศ 1.5 ชั้น (VIP) 6 ล้อ  40-45 ที่นั่ง

คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่

รถบัสปรับอากาศ VIP 32 - 33 ที่นั่ง

busvips1 คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่

บริษัท เบญจพรทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1077 ม.วังทอง  ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร  : 0-2933-3000,0-2933-3200 แฟกซ์ : 0-2933-3922
มือถือ : 081-908-1000, 081-614-1000 (นอกเวลาทำการและวันหยุด)
Email  : bus108@hotmail.com