ชื่อผู้จอง:

เบอร์โทร:

อีเมล์:

ออกบิลนาม:

ให้รถไปรับ:

เดินทางไปที่:

ออกเดินทางวันที่:

เดินทางกลับวันที่:

ระยะเวลา:

ประเภทรถเช่า:

จำนวน:

เดือน

เดือน

วัน

ปี

ปี

คัน

วันที่จ่ายเงิน
วันที่ใช้รถ
(ระบุวันใช้รถและวันที่
จ่ายเงินเพื่อรับส่วนลดของค่ารถตั้งแต่ 3-9 % ของยอดราคาเช่าทั้งหมด )

เวลา

เวลา

น.

น.

กรณีโอนเงินมัดจำค่าเช่ารถ:

1. ชำระผ่านการโอนเงินตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภท

เลขที่บัญชี

กสิกรไทย

โชคชัย 4

บริษัท บัสไทย77 จำกัด

ออมทรัพย์

721-247-9998

กสิกรไทย

บ่อสร้าง จ.เชียงใหม่

คุณ เบญจพร สุภาเลิศ

ออมทรัพย์

341-230-5514

kbank
kbank

2. ชำระโดยบัตรเครดิต เดบิต ผ่านทางบัญชี Paypal

ค่าจองเช่ารถ (Baht)

3. พิมพ์ ด้วย Code ที่ได้รับ
 
Code Print คือ