หมายเหตุ*  
รับสิทธิ์ล่องเรือดินเนอร์ หรือ กระเป๋าเดินทาง ฟรี สำหรับยอดชำระ 29,500 บาท

1. อัตราค่าบริการได้รวมค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
2. สัญญามัดจำงานหากเลื่อนการเดินทางล่วงหน้าก่อน 15 วันไม่เสียค่าปรับ
  หากยกเลิกงานก่อนเดินทาง 15 วัน ปรับ 10% ของราคาทั้งหมด
3. รถบัสส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20.00 น.หากเลยคิดค่าล่วงเวลา  300 บาท/ชั่วโมง
4. รถตู้ส่งผู้โดยสารไม่เกิน  20.00 น. หากเลยคิดค่าล่วงเวลา  100 บาท/ชั่วโมง

บริษัท เบญจพรทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1077 ม.วังทอง ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)-02-933-3000
hotline:
081-908-1000 (Ais) 081-614-1000 (Dtac) (นอกเวลาทำการและวันหยุด)
แฟกซ์ : 0-2933-3922    Email : bus108@hotmail.com