ชีวิตปลอดภัยใน VOLVO รุ่น GL 940-960

  อัตราค่าเช่ารายวัน กรุงเทพฯ

2,000  บาท

  อัตราค่าเช่ารายวัน ต่างจังหวัด

2,500  บาท

อัตราค่าเช่าพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง มารยาทดี
ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าทางด่วน  ค่าจอด
และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  รถเก๋ง HONDA รุ่น CIVIC / TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS 1.6

  อัตราค่าเช่ารายวัน กรุงเทพฯ

1,500  บาท

  อัตราค่าเช่ารายวัน ต่างจังหวัด

1,800  บาท

อัตราค่าเช่าพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง มารยาทดี
ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าทางด่วน  ค่าจอดและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

HONDA CR-V

TOYOTA WISH

  รถเก๋ง BENZ  รุ่น  C220, E220, E230

  อัตราค่าเช่ารายวัน กรุงเทพฯ

3,000  บาท

  อัตราค่าเช่ารายวัน ต่างจังหวัด

3,500  บาท

อัตราค่าเช่าพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง มารยาทดี
ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าทางด่วน  ค่าจอดและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

               ..................................................................................................

รถบัสพัดลม

4,500 - 6,000  บาท/วัน

รถบัสปรับอากาศ 1 ชั้นครึ่ง

4,500 - 8,500  บาท/วัน

รถบัส VIP

6,500 - 11,000 บาท/วัน

บริษัท เบญจพรทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1077 ม.วังทอง ซ.ลาดพร้าว 71  ถ.ลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร  : 0-2933-3000  แฟกซ์ : 0-2933-3922
มือถือ : 081-908-1000, 081-614-1000 (นอกเวลาทำการและวันหยุด)
Email  : bus108@hotmail.com